Aktualności

Ciekawa lekcja przedsiębiorczości w ZSO

Data: 30.11.2015

W dniu 9.11. 2015r. oraz 12.11. 2015r. odwiedził ZSO w Bielawie przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie – Robert Budziszewski. Ekspert bankowy przedstawił prezentacje na temat „Jak i dlaczego warto korzystać z usług banku?”. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto mieć konto osobiste w banku i na co należy zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy, że mobilność finansowa jest gwarantem szybkich operacji finansowych i kontaktów biznesowych.

Studenci z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina na lekcjach niemieckiego w bielawskim liceum.

Data: 16.11.2015

Po raz kolejny dzięki Klubowi Rotary możliwy był przyjazd studentów prawa z Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą. Podczas zajęć z uczniami liceum i gimnazjum Sara i Aurel rozmawiali o studiach, wzajemnych stereotypach, oraz zastanawiali się co Polakom kojarzy się z Niemcami jako krajem i jego mieszkańcami.
Te nietypowe zajęcia z rodzimymi użytkownikami języka miały zachęcić uczniów do nauki języka niemieckiego, innego spojrzenia na ten przedmiot i pokazania możliwości jakie otwiera znajomość języków obcych. Poza zajęciami w Liceum studenci Viadriny poznawali nasze miasto i okolice.

Wycieczka na USWPS

Data: 30.10.2015

W piątek, 23 października, uczennice ze szkolnego Koła Psychologii pojechały na wycieczkę do Wrocławia na Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Po zwiedzeniu uczelni, dziewczęta wzięły udział w warsztacie psychologicznym na temat „Profilaktyka zaburzeń nastroju w okresie dorastania”. Podczas spotkania dowiedziały się o tym, jak odróżnić zwykłego „doła” od depresji, na co zwrócić szczególną uwagę, gdy ktoś z ich bliskich przeżywa trudne chwile, czym jest samookaleczanie oraz gdzie szukać pomocy. Wyjazd okazał się bardzo udany, dziękuję dziewczynom za zaangażowanie.

Weronika Karwacka
br

Prelekcja dla rodziców

Data: 30.10.2015

22 października w naszej szkole miała miejsce prelekcja dla rodziców, którą przeprowadziła znana psychoterapeutka, pani Dorota Werner. Spotkanie odbyło się w auli przed zebraniami. Przybyli rodzice mogli zapoznać się ze współczesnymi zagrożeniami młodzieży. Prowadząca opowiedziała o przyczynach, objawach i skutkach cyberprzemocy oraz zażywania dopalaczy. Swoją wypowiedź wzbogaciła o opisy przypadków z własnej pracy terapeutycznej, które zaciekawiły rodziców i zachęciły do refleksji. Grono pedagogiczne dziękuje pani Dorocie Werner za zaangażowanie w przeprowadzenie prelekcji oraz dziękuje wszystkim rodzicom za zainteresowanie tematem.

Weronika Karwacka

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZSO W BIELAWIE

Data: 30.10.2015

W dniach 19 - 25.10.2015 r. w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, w tym roku pod hasłem: „Poznaj swojego doradcę kariery”. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie po raz trzeci włączeni zostali do obchodów Tygodnia Kariery.

W dniu 19 października młodzież klas 1, 2 i 3 LO oraz 3 gimnazjum spotkała się z Koordynatorem Klienta Agencji Pracy Tymczasowej Pollux ze Świdnicy - Roksaną Piotrowską, z pośrednikiem pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy OHP - Paulą Florian- Szymańską oraz z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Bielawie - Edytą Stachowicz. Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się od zapoznania młodzieży z działalnością Agencji Pracy Tymczasowej, Punktu Pośrednictwa Pracy OHP oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP. Podczas spotkania młodzież miała możliwość poznania zasad pracy doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Pani Paula udzieliła uczniom informacji na temat projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, przedstawiła aktualne oferty pracy na rynku lokalnym oraz informacje o warunkach zatrudnienia, zasadach rekrutacji, wymaganiach i oczekiwaniach pracodawców, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

W klasie 3a, 3b LO (klasa wirtualna) oraz 3 gimnazjum na zajęciach geografii został zrealizowany temat „Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia w Polsce”. Poruszono następujące zagadnienia: obliczanie wskaźnika zatrudnienia, charakterystyka ludności w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym, szczegółowo omówiona została struktura zatrudnienia w XX i XXI wieku (według sektorów: rolnictwo, przemysł, usługi oraz najnowsza technologia), bezrobocie w Polsce (przyczyny i skutki), struktura polskiego bezrobocia (ze wzg. na wiek, wykształcenie, zamieszkanie itp.).

W klasach 1a, 1b LO na zajęciach historii poruszony został temat „Przemiany gospodarcze i wielki kryzys w okresie międzywojennym”.

Na języku angielskim uczniowie klas LO i gimnazjum uczyli się pisać dokumenty aplikacyjne, zgodne z wymaganiami brytyjskich pracowników. Zapoznali się z brytyjskim rynkiem pracy oraz poszukiwaniem pracy za granicą. Uczniowie dowiedzieli się co trzeba zrobić, żeby założyć firmę w Wielkiej Brytanii.

Na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości młodzież klas 1a, 1b LO oglądała film tematyczny „Planowanie kariery zawodowej, czyli jak wybrać zawód”, „Rozmowa kwalifikacyjna”. Uczniowie badali swoje predyspozycje zawodowe, profil osobowości, wypełniali test „Czy jestem przedsiębiorczy” oraz test kwalifikacji zawodowych na platformie kwalifikacji zawodowych Wyższej Szkoły Bankowej (www.kierunekrozwoju.pl). Uczniowie klas 1 LO wykonywali: prezentację multimedialną na temat „Kim będę za 5, 10, 15 lat” , plakaty na temat „Kim jest doradca zawodowy” lub „Ścieżki kształcenia”.

W dniu 23 października młodzież klas 2 i 3 liceum i 3 gimnazjum spotkała się z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery z Dzierżoniowa – Joanną Kosowską oraz z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery z Bielawy –
Edytą Stachowicz. Pracownice z OHP „uświadomiły młodzieży że specjaliści pracujący w różnych instytucjach pomogą w planowaniu kariery, wyborze zawodu, dalszej ścieżki kształcenia ale również przygotują do procesu poszukiwania pracy. Przy pomocy prezentacji multimedialnej naświetliły sytuację ludzi młodych na współczesnym rynku pracy, omówiły branże i zawody przyszłości. Zwróciły uwagę na kierunki zamawiane, ale również na nowy program powstający w ramach współpracy uczelni wyższych z pracodawcami czyli na „Kompetencje zamawiane zamiast kierunków zamawianych”. Działania w ramach programu mają wzmacniać najważniejsze kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy, kształcić kreatywnego, otwartego, myślącego obywatela poprzez wzmocnienie kształcenia praktycznego a także rozwój kompetencji interpersonalnych, analitycznych czy przedsiębiorczych”.* *Tekst: Joanna Kosowska - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie

W dniu 26 października młodzież 2 i 3 liceum oraz 1 gimnazjum spotkała się z urzędniczką, z nauczycielem akademickim, Radną Rady Miejskiej w Bielawie, absolwentką LO w Bielawie – Martą Masyk. Uczniowie usłyszeli jak ważne jest, by w życiu robić to, co się lubi, podążać za marzeniami i realizować swoje pasje, nie poddając się. Radna Marta Masyk opowiedziała młodzieży o pracy urzędnika oraz o pracy w radzie miejskiej Bielawy. Pani Marta rozmawiała z młodzieżą o ich potrzebach i oczekiwaniach wobec miasta oraz o reaktywacji Młodzieżowej Rady Miasta.

Tydzień Kariery miał na celu uświadomienie uczniom, że wybór ich dalszej ścieżki edukacyjnej jest bardzo ważny, bo od tego zależy ich przyszłość zawodowa. Uczniowie właśnie już teraz powinni rozwijać zainteresowania, poznawać swoje predyspozycje i preferencje.

Szkolny Doradca Zawodowy
Marzena Kubera


Dzień Papieski

Data: 30.10.2015

16. października obchodziliśmy kolejna rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową. Malkontenci konstatują, że Polacy nic o tym Wielkim Człowieku nie wiedzą, tylko lubią Go oglądać na sentymentalnych fotografiach. Tymczasem młodzież bielawskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących wykazała się wiedzą na temat nauczania Jana Pawła II. W zorganizowanym 16. października konkursie uczniowie odpowiadali na pytania związane z osobą i działalnością naszego Wielkiego Rodaka. Część oficjalna połączona była również ze wspólnym śpiewaniem ulubionych pieśni Papieża oraz odgadywaniem, w formie zabawy w kalambury, najważniejszych wydarzeń z Jego życia. Nie skończyło się jednak tylko na wspomnieniach. W ramach akademii ks. Kamil przypomniał, że w przyszłym roku w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży, które zapoczątkował św. Jan Paweł II. W ten sposób przeszłość łączy się z teraźniejszością. Ciekawą pointą spotkania było wręczenie, każdej osobie uczestniczącej w wydarzeniu losowo wybranego motta - cytatu z nauczania Jana Pawła II. Sentencje te mogą stanowić wskazówki, jak żyć, aby wypłynąć osiągając pełnię człowieczeństwa.

Magdalena Drozd
ks. Kamil Pawlik


Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

Data: 02.10.2015

29 września 2015 r. zorganizowany został w naszej szkole Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji uczniowie przygotowali okolicznościową gazetkę oraz zapoznali się z fragmentem filmu „Polskie Państwo Podziemne”. Następnie młodzież udała się do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie aby obejrzeć film pt. ,,Kamienie na szaniec”. Film prezentował losy żołnierzy Szarych Szeregów, bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.
Andrzej Sepełowski

TRIATHLON ŁUŻYCKI

Data: 15.09.2015

Międzynarodowe Zawody Triathlonowe rozpoczęły się o godzinie 11 na jeziorze Bederzdofersee, w Gorlitz w Niemczech.

Po przepłynięciu 450 m zawodnicy mieli do przejechania rowerem 22 km w kierunku Zgorzelca.

Następnie czekało wszystkich 6 km biegu.

Całość zawodów stanowi dystans 1/8 Marathonu "Iron Man".

Diana Boczkowska ,uczennica kl 3b LO, pokonała cały dystans w czasie 1:26:06 .

Zawody ukończyła na pierwszym miejscu w swojej kategorii wiekowej -"4 Open".

W zawodach wzięło udział ponad 200 osób.

Udany wślizg Diany w nowy rok szkolny 2015/16,gratulacje!

Rozpoczęcie roku szkolnego

Data: 28.08.2015

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 o godzinie 9:00.