Aktualności

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2018 „Bądź architektem swojego szczęścia”

Data: 05.11.2018

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej. Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową. Tegoroczny Tydzień Kariery w Zespole Szkół Ogólnokształcących został zorganizowany w ścisłej współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bielawie. W klasach III gimnazjum i I, II liceum zrealizowano warsztaty „Moja kreatywność drogą do sukcesu”, natomiast w klasach III liceum odbyły się zajęcia „Wizytówka zawodowa” dotyczące dokumentów aplikacyjnych. Uczniowie mieli również możliwość poznać swoje zainteresowania zawodowe , poprzez badania testowe i indywidualne rozmowy z doradcą. Warto dodać, że działania z zakresu doradztwa zawodowego będą kontynuowane przez cały rok szkolny, tak by każdy uczeń miał możliwość zdobycia informacji na temat współczesnego rynku pracy, rynku edukacyjnego czy wolontariatu.

70 – te urodziny Chrobrego

Data: 04.11.2018

26 i 27 października odbył się VI Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie. Celebrowaliśmy 70 – te urodziny naszej szkoły, w murach której spotkali się absolwenci, emerytowani pracownicy, nauczyciele, goście, obecni uczniowie oraz rodzice i przyjaciele Chrobrego. Kilkaset osób swoją obecnością podkreśliło znaczenie obchodów okrągłego jubileuszu. Część oficjalną zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem księdza prałata Stanisława Chomiaka. Eucharystię koncelebrowali księża - absolwenci i pracownicy szkoły: Jacek Froniewski, Jacek Wostowski, Kamil Pawlik i Karol Tyrcha. Nad oprawą muzyczną czuwał ks. Łukasz Kopczyński. Szczególnie podniosłą chwilą podczas liturgii było poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Po uroczystościach kościelnych, przy dźwiękach Bielawskiej Orkiestry Dętej, wszyscy przemaszerowali przez miasto do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Właśnie tu miała miejsce kolejna część oficjalnych obchodów. Byliśmy świadkami uroczystego wydarzenia, którym było przekazanie przez fundatorów, na ręce pani dyrektor oraz młodzieży, nowego sztandaru. Dotychczasowy, zasłużony sztandar, który reprezentował szkołę na wszystkich ważnych uroczystościach od 1961 roku, został pożegnany gromkimi brawami. Jubileusz uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz państwowych: posłowie na sejm RP - p. Agnieszka Kołacz- Leszczyńska, p. Katarzyna Mrzygłocka, Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego - p. Janusz Guzdek, Burmistrz Miasta Bielawy (a zarazem absolwent Liceum im. Bolesława Chrobrego) - pan Piotr Łyżwa, przedstawiciele włodarzy sąsiednich gmin, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego - pani Alicja Hromada, dyrektor Miejskiego Zarządu Placówek Oświatowych – pani Ewa Kowalik. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy przedszkoli , szkół podstawowych oraz szkół średnich Bielawy i powiatu dzierżoniowskiego. Oczywiście, nie zabrakło pięknych, wzruszających przemówień, gratulacji, kwiatów, podziękowań i słów uznania dla Szanownej Jubilatki. Następnie część artystyczną poprowadzili: Małgorzata Morańda – nauczyciel w naszym LO oraz Wojciech Janicki – redaktor radiowy i absolwent naszej szkoły. Burzą oklasków, przywitano nauczycieli emerytów oraz byłych dyrektorów i pracowników szkoły. Uroczyście do grona honorowych przyjaciół szkoły przyjęto nowych członków. Honorowe statuetki otrzymali: Kinga Kowalczyk i Dominik Ostrowski. W kolejnej części uroczystości prowadzący przenieśli wszystkich w niezwykłą podróż w czasie - od początku istnienia szkoły do współczesności. Kilku dekadom wspomnień towarzyszyła zdigitalizowana kronika szkolna, archiwalne zdjęcia oraz muzyką sprzed lat. Piosenki Elvisa Presleya, Zbigniewa Kurtycza, Kasi Sobczyk, Abby i zespołu Maanam, w wykonaniu uczniów oraz absolwentów, pomogły odtworzyć atmosferę tamtych lat. Całości dopełnił film w reżyserii Kingi Kowalczyk - fragmenty wywiadów z absolwentami ułożone w niezwykle wzruszającą opowieść o szkole, nauczycielach, przyjaźni i …miłości. Trudno było ukryć łzy wzruszenia, a ostatnia wypowiedź pani Ireny Pilczuk - emerytowanej nauczycielki, dyrektora i niestrudzonego stratega, motywującego wszystkich do pracy nad przygotowaniem tego pięknego wydarzenia brzmiały:” Powiem jedno: Chrobry był dobry, Chrobry jest dobry i Chrobry będzie dobry!” wywołały salwy oklasków. Warto podkreślić, że każdy absolwent otrzymał zarówno zdigitalizowaną kronikę jak i film K. Kowalczyk z wywiadami z absolwentami szkoły na okolicznościowym pendrive. Program artystyczny przygotowała polonistka - pani Edyta Paluch wraz z utalentowaną młodzieżą naszej szkoły i z asystą pozostałych nauczycieli języka polskiego. W sobotę 27 października budynek szkoły ponownie rozbrzmiewał głosami swoich dawnych uczniów i nauczycieli. W biurze zjazdu gości i absolwentów witała młodzież klas pierwszych. Była okazja do wspomnień, rozmów z dawnymi wychowawcami, nauczycielami, a także koleżankami i kolegami ze szkolnej ławy. Można było odwiedzić przygotowaną przez uczniów oraz nauczycieli galerię zdjęć, obejrzeć kroniki szkoły, wpisać się do księgi pamiątkowej. Wszystkie klasy były otwarte, a w nich obecni nauczyciele – gospodarze podejmowali gości. Klasy zmieniły się w kawiarenki, w których dyskutowano, rozmawiano, wspominano… W tym dniu na korytarzach szkoły spotkało się kilka pokoleń absolwentów Jubilatki, często rodzice i dzieci, a nawet dziadkowie kończyli Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. Na korytarzach panowała naprawdę radosna atmosfera, a powitaniom, uściskom i opowieściom nie było końca. Wielkim powodzeniem cieszyła się „ścianka Chrobrego”, na tle której pozowano do pamiątkowych zdjęć. Nie zapomnieliśmy także o tych, którzy odeszli – długoletnich nauczycielach, dyrektorach i pracownikach szkoły. Na ich grobach delegacje nauczycieli i absolwentów złożyły kwiaty i oddały hołd. Im zawdzięczamy dobrą sławę Chrobrego, o którą teraz nam przyszło dbać. Zwieńczeniem obchodów 70- lecia liceum był sobotni Bal Absolwenta w Villi Bergera w Dzierżoniowie. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy poświęcili czas, włożyli swoją pracę, a nade wszystko serca w przygotowanie tej pięknej uroczystości. Serdecznie dziękujemy tym, którzy zechcieli przybyć na nasze jubileuszowe uroczystości. Dziękujemy absolwentom naszej szkoły, wszystkim byłym pracownikom i dyrektorom. Wyrazy podziękowania składamy gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Wdzięczni jesteśmy za wszystkie listy gratulacyjne, wyrazy sympatii, upominki. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy te uroczystości zorganizować. Dziękujemy komitetowi organizacyjnemu VI Zjazdu Absolwentów. Do zobaczenia, Kochani, na kolejnym jubileuszu! red. Magdalena Avinash

Narodowe Czytanie ,,Przedwiośnia”

Data: 05.10.2018

6 września 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie odbyło się Narodowe Czytanie ,,Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego zorganizowane przez naszą szkołę . Fragmenty lektury uczniom bielawskich szkół czytali : Burmistrz Miasta Bielawa Pan Piotr Łyżwa, zastępca burmistrza Pani Jadwiga Horanin, przewodnicząca Rady Miasta Bielawa Pani Marta Masyk,dyrektor MZPO w Bielawie Pani Ewa Kowalik, dyrektorzy i nauczyciele szkół naszego miasta : Pani Małgorzata Cieślik, Pani Renata Sznajder - Zając , Pani Monika Rusak, Pani Elżbieta Niemczyk, Pani Monika Stachowska , Pani Jolanta Hada Jasikowska . Lektorom serdecznie dziękujemy za udział naszym czytaniu.

Projekt w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Spotkanie pierwsze

11 września uczniowie klasy pierwszej dwujęzycznej wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego, panią dr Kamilą Kamińską. Młodzież uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Nasz Gość wyjaśnił, na czym będzie polegać nasz wkład w projekt, realizowany w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Dr Kamińska opowiadała nam o potrzebie ratowania zabytków na Dolnym Śląsku, a w szczególności w naszym najbliższym otoczeniu. Udało jej się porwać swoją energią i entuzjazmem młodzież, która wyraziła gotowość do pracy. 14 września klasa pierwsza weźmie udział w Tikkun olam – warsztatach porządkowania na Cmentarzu Żydowskim w Dzierżoniowie, a 16 września odbędzie się finał projektu, organizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, w synagodze dzierżoniowskiej. W programie: „Ratownicy. O ludziach, którzy ratują zabytki” – seminarium stypendysty Ministra Kultury, koncert kameralny w wykonaniu muzyków z Filharmonii Sudeckiej, podziękowanie uczestnikom projektu – naszym uczniom i zaangażowanym pracownikom z ramienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących. ku Jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego.

Spotkanie drugie

14września klasa pierwsza dwujęzyczna, pod opieką wychowawczyni p. A. Borkowskiej oraz polonistki i koordynatorki projektu M. Avinash, wyruszyła autobusem do Dzierżoniowa. Pogoda nie odebrała naszej młodzieży humorów i entuzjazmu. O godzinie 10.00. na Cmentarzu Żydowskim spotkaliśmy się z panem Markiem Sztarkiem. Pan Sztark po krótce opowiedział nam historię cmentarza oraz podzielił nas na grupki i wyjaśnił, co należy zrobić. Każdy z nas otrzymał rękawice i narzędzia. Pracowaliśmy dzielnie od 10.00. do 13.00. Nawet mżawka nie odebrała nam ochoty do pracy, wszyscy byliśmy zajęci i bardzo zadowoleni z efektów porządkowania cmentarza.. W czasie, kiedy sprzątaliśmy, odwiedził nas pan Rafael Blau, prezes Fundacji Beiteinu Chaj, który zaprosił nas osobiście do synagogi na uroczyste zakończenie projektu. Po ciężkiej pracy, czekała nas nagroda – wspólna pizza w radosnej atmosferze. Na koniec wspólne zdjęcie i podziękowania. Jako koordynator projektu pragnę z całego serca podziękować naszej młodzieży z klasy pierwszej dwujęzycznej – Kochani, wykonaliście nie tylko wspanialą pracę, ale byliście też otwarci, życzliwi, energiczni i empatyczni. Wszyscy zasługujecie na wielką pochwałę. Jesteśmy z was dumni!

Spotkanie trzecie – Wielki Finał

16 września o godzinie 18.00. młodzież z klasy pierwszej dwujęzycznej pod opieką wychowawczyni p. A. Borowskiej i polonistki M. Avinash wzięła udział w niezwykłym wydarzeniu, które stanowiło podsumowanie projektu w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa. Zotaliśmy zaproszeni do dzierżoniowskiej Synagogi Rutika. W synagodze powitali wszystkich gości państwo Dorin i Rafael Blauowie, którzy nie tylko opiekują się synagogą, ale także wyremontowali ją po pożarze i tchnęli w nią nowe życie. Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji pana Marka Sztarka – stypendysty Ministra Kultury oraz obejrzeć prezentację multimedialną o ochronie zabytków na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim przez „pasjonatów – ratowników” - jak ich określił prelegent, którzy poświęcają swoje życie dla dziedzictwa kulturowego tych ziem. Następnie młodzież uczestnicząca w akcji Tikkun olam (porządkowania Cmentarza Żydowskiego) otrzymała podziękowania za zaangażowanie z rąk: pani Dorin Blau, pana Marka Sztarka, pani dr Kamili Kamińskiej, pani P.O. dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Iwony Gryś i koordynatorki projektu z ramienia szkoły – Magdaleny Avinash. Był to bardzo uroczysty i emocjonalny moment. Wszyscy uczestnicy projektu dostali również imienne certyfikaty. Goście nagrodzili młodzież i jej opiekunów gromkimi brawami. Uwieńczeniem wieczoru był koncert muzyków z Filharmonii Sudeckiej. Artystki przeniosły nas muzycznie w zupełnie inny świat. Obcowanie z muzyką klasyczną to jedno z tych doznań, które nawet polonistce trudno wyrazić słowami. Kto wie, może ktoś z tych młodych ludzi w przyszłości zostanie ratownikiem dziedzictwa kulturowego… Już teraz udowodnili, że mają wielkie serca. Red. Magdalena Avinash

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Data: 31.08.2018

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 3 września o godzinie 9:00.

Zakończenie roku szkolnego

Data: 21.06.2018

Informujemy, iż uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 22 czerwca 2018r. o godzinie 09:00.

Sukcesy uczniów LO w Bielawie

Data: 12.06.2018

Tegoroczny etap centralny XXVI Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia odbył się w Łodzi. Karolina Gawlik, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, która jako jedyna reprezentowała województwo dolnośląskie, uzyskała tytuł finalistki i uplasowała się na V miejscu. Finalistka poprzednich edycji, Natalia Zygmunt, dwukrotnie zajmowała IV miejsce.

Gratulujemy serdecznie.
LO


Test predyspozycji językowych do klasy dwujęzycznej

Data: 10.06.2018

Biegu absolwenta

Data: 10.06.2018

W niedzielę 20 maja na Placu Wolności w Bielawie odbył się I Bieg Absolwenta, zorganizowany z okazji przypadającego w tym roku Jubileuszu Liceum Ogólnokształcącego. Adresatami biegu byli przede wszystkim absolwenci, ich rodziny i sympatycy szkoły, ale wziąć w nim udział mógł praktycznie każdy chętny. Zawodnicy biegali kolejno w 4 różnych kategoriach wiekowych:

KAT. A – roczniki 1998 – 2018
KAT. B – roczniki 1997 – 1977
KAT.C – roczniki 1976 – 1948
KAT. D – open dla wszystkich sympatyków „Chrobrego”

III Powiatowy Turniej Szachowy z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja

Data: 16.05.2018

W związku ze zbliżającym się Świętem Konstytucji 3 Maja w auli naszej szkoły odbył się 26 kwietnia 2018 r. III Powiatowy Turniej Szachowy dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego. W zawodach uczestniczyło 33 zawodników reprezentujących I LO w Dzierżoniowie, II LO w Dzierżoniowie, Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Gimnazjum nr 5 w Bielawie, Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie oraz uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie i Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie. Turniej zaplanowano na 6 rund i rozgrywano go systemem szwajcarskim. Rywalizacja toczyła się w sportowej atmosferze i sprzyjała integracji środowiska uczniowskiego ze szkół powiatu dzierżoniowskiego. Rywalizacja kształciła umiejętność koncentracji, odporności psychicznej, opanowania, wytrwałości, właściwego wykorzystania czasu i podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Ostatecznie po bardzo zaciętej rywalizacji I miejsce w zawodach zajął Michał Czubaty ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie , drugi był reprezentant naszej szkoły Oskar Stajno a na trzecim stopniu podium stanął – Filip Bieleniewicz z II LO w Dzierżoniowie. Warto dodać, że po zakończeniu 6 rundy aż 5 zawodników miało jednakową ilość punktów i o kolejności musiały decydować dodatkowa punktacja i bezpośrednie partie. Na 4 miejscu został sklasyfikowany Bartosz Rakoczy z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie a piąty był Krzysztof Kądzioła z II LO w Dzierżoniowie. W klasyfikacji gimnazjalnej najlepszy był zwycięzca całego turnieju Michał Czubaty. Drugim gimnazjalistą został Filip Zagórski a trzecim Maksymilian Palej (obaj ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie). Impreza odbywała się w ramach grantu oświatowego przyznanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Dodatkową nagrodę ufundował Przewodniczący Rady Miejskiej Bielawy – pan Zbigniew Dragan. Pomoc przy organizacji imprezy, w postaci zegarów szachowych, uzyskano także ze strony pana Jarosława Kresy prezesa klubu szachowego „Dwie wieże” w Dzierżoniowie. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach i konkursach rozgrywanych w naszej szkole !Andrzej Sepełowski

12 QUESTIONS CHROBRY EDITION

Data: 25.04.2018

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

Data: 25.04.2018

Pierwszy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych już za nami. 13 kwietnia nasza szkoła była zarówno gospodarzem jak i organizatorem tych interesujących rozgrywek. Uczniowie bielawskich szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę o takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Kanada i Nowa Zelandia. Konkurs poprowadzili uczniowie pierwszej klasy dwujęzycznej- Jaś Skorybanda i Izabela Sędziwa, a oprawą techniczną zajmował się Jakub Smoliński. Uczniowie naszego liceum przygotowali także dla swoich młodszych kolegów krótki program artystyczny. Sponsorami nagród w konkursie byli: wydawnictwo „OXFORD”; Urząd Miasta Bielawa; Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie.
Uczestnicy wykazali się obszerną znajomością zagadnień z dziedziny kultury, historii, literatury, geografii i polityki krajów anglojęzycznych. Spośród ośmiu zespołów najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 - Jagoda Siwik i Olga Chałupka Drugie miejsce wywalczyła również drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 – Michał Słociński i Olaf Majewski Trzecie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 2 – Dominika Porzybót i Roksana Woszczyńska

Swietłana Błażejczyk

Udane starty naszych uczniów!

Data: 16.04.2018

W dniu 22 marca 2018 r. odbyła się pierwsza część finału centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1887-1922” ( „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”). Zawody zostały przeprowadzone w 16 miastach wojewódzkich naszego kraju i zgromadziły 109 uczniów, którzy przeszli poprzednie etapy olimpiady. W tym gronie znaleźli się dwaj reprezentanci naszego liceum:Kacper Winnicki z klasy III a i Oskar Stajno z II a. Uczestniczyli oni w rywalizacji we Wrocławiu. Uczniowie musieli napisać pracę pisemną na 1 z 5 tematów. Nasi licealiści spisali się bardzo dobrze a ich prace zostały wysoko ocenione przez członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady. Ten sukces oznacza, że jako finaliści etapu centralnego olimpiady uzyskali oni zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii. Nie jest to jedyny tegoroczny sukces naszych uczniów. Warto przy tej okazji dodać, że nasz gimnazjalista – Piotr Wajda, rywalizując w ogólnopolskim konkursie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 1887-1922” doszedł do finału wojewódzkiego i zdobył 76 % pkt w teście pisemnym. Ten rezultat pozwolił mu uzyskać status finalisty w/w zawodów.

Gratulujemy!
Andrzej Sepełowski


Zwyciężyły w konkursie krasomówczym

Data: 15.04.2018

Angela Wisłocka z klasy 3a LO oraz Julia Kurzawa z kl.2 dj LO zostały laureatkami X Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Sowiogórski Bajarz”, natomiast II miejsce w kategorii –gimnazja- zajęła Natalia Pasek z kl.2aG. Dziewczyny w bajaniu nie mają sobie równych, co dobrze wróży ich dalszej karierze. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Marcowe sukcesy licealistów

Data: 06.04.2018

Nasza szkoła może pochwalić się kolejnymi sukcesami. Do grona laureatów ważnych konkursów i olimpiad dołączyła Karolina Gawlik, która zajęła I miejsce w etapie wojewódzkim XXVI Olimpiady Promocji Zdrowia i jako jedyna licealistka z Dolnego Śląska zakwalifikowała się do etapu ogólnopolskiego w Warszawie. Etap wojewódzki odbył się 15 marca w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu.
Dzień wcześniej, w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej „Ziemia - wspólne dobro”. Reprezentacja naszego liceum w składzie: Olga Gulka, Natalia Zygmunt i Kacper Joachimiak – zajęła I miejsce. Wyróżnienie za zdobycie największej ilości punktów w części testowej otrzymał Kacper Joachimiak. Na II miejscu uplasowała się reprezentacja I LO, III miejsce zajęła drużyna gospodarzy. Gratulacje!

I Bieg Absolwenta

Data: 21.03.2018

Duży sukces naszych licealistów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Data: 20.03.2018

Zmagania odbyły się na szczeblu wojewódzkim w dniu 8 marca 2018 r. we Wrocławiu. W tym roku olimpiada poświęcona jest dziejom naszego oręża w latach 1887-1922. W zawodach startowało 13 uczestników, zakwalifikowanych w etapie rejonowym.
Pierwsza część etapu wojewódzkiego składała się z pisemnego testu obejmującego zakres tematyki tegorocznej edycji olimpiady oraz pytań z innych epok historycznych. W drugiej części uczniowie odpowiadali przed Komisją Egzaminacyjną na 2 wylosowane pytania. Po przeprowadzonych zawodach do kolejnego etapu zakwalifikowano 9 uczniów. W tym gronie znaleźli się obaj reprezentanci naszej szkoły: Kacper Winnicki z klasy III a i Oskar Stajno z II a . Kolejny etap olimpiady odbędzie się 22 marca 2018 r. i będzie polegał na napisaniu pracy pisemnej na 1 z 5 tematów. Zawody będą pierwszą częścią finału centralnego.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w III etapie konkursu !
Andrzej Sepełowski

70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Bielawie

Data: 22.02.2018

Absolwenci!
26 - 27 października 2018r. odbędzie się 70-lecie Liceum Ogólnokształcącego im.B. Chrobrego w Bielawie.
Czekamy na Was!
Prosimy o zapisywanie się na Zjazd Absolwentów.
Opłata zjazdowa 50 zł
Opłata zjazdowa + bal 240 zł (Willa Bergera Dzierżoniów )
Termin wpłat do 31.07.2018r.

Absolwenci proszeni są o podanie roku ukończenia szkoły .
Absolwentki proszone są również o podanie nazwiska panieńskiego.

Nr konta zjazdowego 86 9527 0007 0026 1313 2000 0011

Sukces naszego gimnazjalisty!

Data: 15.02.2018

W dniu 10 stycznia 2018 roku odbył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W tym roku konkurs poświęcony jest dziejom naszego oręża w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Zawody odbywały się na szczeblu rejonowym we Wrocławiu, Wałbrzychu, Legnicy oraz Jeleniej Górze i uczniowie walczyli o kwalifikację do finału wojewódzkiego.

Bardzo dobrze spisał się na tym etapie konkursu nasz gimnazjalista - Piotr Wajda z klasy III b. Piotr startujący w zawodach w Wałbrzychu uzyskał 80 % pkt i wypełnił minimum kwalifikacyjne. Komisja konkursowa zakwalifikowała do zawodów wojewódzkich 24 uczniów z całego województwa i będą oni rywalizowali 5 kwietnia 2018 r. o awans do etapu centralnego w/w konkursu. W tym roku odbywa się już 23 edycja konkursu i tak się ciekawie złożyło, że tegoroczna tematyka wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie odnosili sukcesy w poprzednich edycjach konkursu i rozwijali swoje zainteresowania historyczne także na szczeblu licealnym.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w III etapie konkursu!

Polonez na 130 par na dzierżoniowskim Rynku!

Data: 13.02.2018

8 lutego w samo południe na dzierżoniowskim Rynku tegoroczni maturzyści odtańczyli tradycyjnego poloneza.

Po raz pierwszy takie wydarzenie miało miejsce w Dzierżoniowie. W tańcu wzięło udział 130 par z wszystkich średnich szkół w terenu powiatu.

Studniówka

Data: 13.02.2018

Uczniowie bielawskiego Liceum Ogólnokształcącego w sobotę 3 lutego bawili się na swojej Studniówce. Na swój pierwszy bal panie przyszły w pięknych kreacjach, a panowie w nowych garniturach. Wszyscy mieli doskonałe humory. Jak sami mówili ta zabawa stanowiła dla nich wspaniałą odskocznię od nauki i myśli o zbliżającej się maturze.

Nowoczesne pracownie w liceum

Data: 13.02.2018

W Liceum Ogólnokształcącym w Bielawie powstały nowoczesne pracownie matematyczna i przyrodnicza, które pozwolą na zdobywanie wiedzy metodami innowacyjnymi i aktywnymi. Remont i wyposażenie pomieszczeń w 85 procentach zostały sfinansowane środkami z Unii Europejskiej.

Liceum Ogólnokształcące w Bielawie to jedna z trzech szkół, która jest objęta projektem pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Projekt o wartości blisko milion złotych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim.

W LO w Bielawie pracownia matematyczna zyskała nowoczesny sprzęt dydaktyczny, natomiast stworzenie bogato wyposażonej pracowni przyrodniczej poprzedził gruntowny remont polegający na utworzeniu kompleksu składającego się z laboratorium, sali wykładowej i zaplecza. Koszt inwestycji wyniósł ponad 280 tys. zł.

Pracownia matematyczna

– Najcenniejszym nabytkiem pracowni matematycznej LO w Bielawie jest interaktywny monitor dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Pozwala on nie tylko na profesjonalne prezentacje lub projekcje o wysokiej jakości obrazu, ale przede wszystkim na tworzenie konstrukcji i przekształceń geometrycznych, wykresów funkcji, rysunków brył, itp. Jest zatem nowoczesną pomocą dydaktyczną, która ułatwi uczniom zdobywanie najtrudniejszych umiejętności i rozumienie pojęć matematycznych – mówi Andrzej Ziemieńczuk, nauczyciel matematyki w LO w Bielawie.

– Ponadto pracownia wzbogaciła się o wizualizer, dzięki któremu możliwa jest natychmiastowa prezentacja prac uczniów całej klasie, prezentacja materiałów przygotowanych przez nauczyciela w formie papierowej czy prezentacja matematycznych doświadczeń, np. z prawdopodobieństwa. Wizualizer nie wymaga kopiowania materiałów, skanowania, wyszukiwania obrazków itd. Pożądane treści niezwłocznie wyświetlane są na dużej powierzchni, a praca uczniów umożliwiała natychmiastowe uzyskanie informacji zwrotnej – dodaje Andrzej Ziemieńczuk.

Trzecią pomocą dydaktyczną są zestawy przejrzystych modeli brył obrotowych i wielościanów, które można napełniać wodą. Jest to niezastąpiona pomoc dydaktyczna w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów oraz poznawaniu związków miarowych figur przestrzennych. To najlepsze narzędzie pozwalające uczniom empirycznie kreować przekroje brył. Pracownia przyrodnicza

W nowo utworzonej pracowni przyrodniczej będą nauczane trzy przedmioty: biologia, chemia i fizyka. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych kompleks obejmuje laboratorium, salę wykładową oraz zaplecze do przechowywania pomocy naukowych.

– Otrzymaliśmy profesjonalnie laboratorium przygotowane dla 24 uczniów pracujących na 12 stanowiskach. Pracownia została wyposażona w sprzęt i szkło laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń chemicznych, dzięki czemu grupy rozszerzające przedmioty przyrodnicze będą mogły w profesjonalny sposób poznawać fascynujący świat chemii. Zakupione pomoce dydaktyczne, m.in. modele atomu i sieci krystalicznych, pomogą poznać

i zrozumień świat, którego nie zobaczymy ,,gołym okiem’’- mówi Teresa Wojtas, nauczycielka chemii.

– Nowoczesna pracownia umożliwia pogłębienie wiedzy biologicznej oraz zapewnia stosowanie nowoczesnych metod badawczych i prowadzenie eksperymentów naukowych

z dziedzin nauk przyrodniczych w ramach podstawy programowej z biologii oraz znacznie wykraczającej poza program nauczania. Umożliwia uczniom projektowanie i przeprowadzanie własnych doświadczeń. Wysokiej klasy mikroskopy stwarzają niepowtarzalną możliwość wniknięcia w świat mikroorganizmów, komórek i tkanek – mówi Jolanta Kupis, nauczycielka biologii w bielawskim liceum. Przenośne mikroskopy inspekcyjne będą wykorzystywane przez młodzież bielawskiego liceum podczas zajęć terenowych.

– Nowa pracownia została wyposażona w bardzo nowoczesne mierniki cyfrowe służące do precyzyjnych pomiarów wielkości elektrycznych, co umożliwi dokładne badanie zależności między natężeniem prądu, napięciem elektrycznym, oporem i mocą urządzeń elektrotechnicznych, w tym sprawdzać stosowalność prawa Ohma i praw Kirchhoffa – mówi Adam Domagała, nauczyciel fizyki w ZSO w Bielawie.

Ponadto pracownia fizyczna pozyskała przenośne minilaboratoria, które pozwalają w szkole i poza nią (np. podczas wycieczki edukacyjnej) badać natężenie oświetlenia, poziom natężenia dźwięku, wilgotność powietrza oraz temperaturę otoczenia i wewnątrz niektórych ciał. Zatem uczniowie ZSO w Bielawie mogą obecnie na miejscu badać dokładnie zależności elektrotechniczne oraz mierzyć w szkole lub w terenie najważniejsze parametry środowiskowe, co pozwoli im lepiej przygotować się do studiów na uczelniach technicznych, w tym na politechnice.

W sumie bielawskie pracownie zostały wyposażone m.in. w: 25 profesjonalnych mikroskopów, interaktywny monitor, a także drukarkę 3D, wizualizery, dygestorium, wskaźnik laserowy oraz cyfrowe systemy pomiarowe.

Nowoczesny sprzęt dydaktyczny pozwoli oprzeć proces nauczania na metodach badawczych, co sprzyja podnoszeniu atrakcyjności zajęć, zwiększaniu zainteresowań uczniów oraz podwyższaniu wyników nauczania.

Projekt zakłada udostępnianie zakupionej infrastruktury innym placówkom, które takiego wyposażenia nie posiadają. Będą to szkoły ponadgimnazjalne oraz bielawskie gimnazja.