Rekrutacja - Liceum OgólnokształcąceGIMNAZJALISTO!

W Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie możesz zapisać się do klas:
  • dwujęzycznej,
  • biologiczno-chemicznej z elementami ratownictwa medycznego,
  • humanistyczno-medialnej,
  • politechnicznej,
  • geograficzno-biznesowej.

Języki obce: język angielski, język niemiecki, język francuski.


Obejrzyj szczegółową ofertę zamieszczoną powyżej.

W naszej szkole wprowadzony został pierwszy w powiecie dzierżoniowskim dziennik elektroniczny oraz Szkolna Platforma Edukacyjna.

E-dziennik pozwala na zacieśnienie kontaktów między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Polega to m. in. na bieżącym monitorowaniu postępów w nauce i frekwencji, szybkim przekazie informacji i ogłoszeń. System ten pomógł zmniejszyć absencję uczniów, wpłynął na wzrost wyników nauczania i zwiększenie bezpieczeństwa w szkole.

Szkolna Platforma Edukacyjna umożliwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz e-learning, co bez wątpienia wpływa na wyjątkową atrakcyjność i stąd stałe podnoszenie wyników nauczania.

Więcej informacji na stronie http://www.librus.pl/, www.spe.librus.pl.

Każdy z gabinetów został wyposażony w sprzęt komputerowy, projektor multimedialny oraz sprzęt audio-wizualny. W szkole działają dwie pracownie informatyczne (działające pod kontrolą systemów Microsoft Windows Vista oraz Apple Mac OS X).


Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.