Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego w Bibliotece

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM
INFORMACYJNEGO W BIBLIOTECE


 1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
 2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 3. Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie ZSO.
 4. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 5. Bez zgody bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
 6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowania).
 7. Z nagrywarki CD-ROM może korzystać osoba, która uzyska zgodę opiekuna centrum.
 8. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 9. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.
 10. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.
 11. Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z centrum.
 12. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 13. Wykorzystywanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.