Aktualna kadra szkoły

Dyrektor: Iwona Gryś
Księgowość: Ewa Witkowska
Sekretariat: Magdalena Kormos
Woźny: Piotr Słabczyński
Pracownik pracy lekkiej: Wioletta Domańska-Górna
Bożena Wójtowicz

Aktualnie pracujący nauczyciele


Magdalena Avinash język polski
Anna Borowska język angielski
Swietłana Błażejczyk język angielski
Robert Chabiński wychowanie fizyczne
Adam Domagała fizyka
Magdalena Drozd geografia
Danuta Gierczak język niemiecki, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka
Iwona Gryś język polski
Marzanna Kamińska historia, wiedza o społeczeństwie, współczesne stosunki międzynarodowe, ekonomia w praktyce
Weronika Karwacka psycholog
Dorota Kot biblioteka, język niemiecki
ks. Łukasz Kopczyński religia
Marzena Kubera matematyka, podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy
Jolanta Kupis biologia, wychowanie do życia w rodzinie, ekologia i ochrona środowiska
Marta Mączka język francuski
Agnieszka Miś biologia po angielsku
Małgorzata Morańda wychowanie fizyczne
Oliwia Mróz język angielski
Jerzy Musialik historia, historia i społeczeństwo
Edyta Paluch język polski
ks. Kamil Pawlik religia
Bożena Przestrzelska matematyka
Ewa Ptak informatyka, matematyka, informatyka stosowana
Andrzej Sepełowski historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Dominika Kuriata historia, historia i społeczeństwo
Iwona Weigelt pedagog, zajęcia techniczne
Elżbieta Kozioł-Szeniszewska chemia
Andrzej Ziemieńczuk matematyka

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.