Unia Europejska


Wiadomości o UE


http://europa.eu/index_pl.htm


Europejski Fundusz Społeczny


http://www.efs.dolnyslask.pl/


Strona pani Lidii Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu Europejskiego


http://www.lgeringer.pl/


Rządowa strona o Polsce w UE


http://www.polskawue.gov.pl/


Serwis informacyjny o UE


http://www.uniaeuropejska.org/


Serwis informacyjny o UE


http://www.uniaeuropejska.info.pl/


Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.