Pedagog szkolny

Pedagog szkolny: mgr Iwona Weigelt

"Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym..."

Janusz Korczak


Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek 8:00-11:50
wtorek 9:40-12:45
środa 8:00-11:50, 12:35-13:30
czwartek 9:30-11:50, 12:35-13:40
piątek 10:30-13:30

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców poza godzinami pracy pedagoga- po wcześniejszym ustaleniu godziny poprzez e- dziennik lub tel.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2015/2016: (format pdf)Pobierz


Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2014/2015: (format pdf)Pobierz


Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2013/2014: (format pdf)Pobierz


Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2012/2013: (format doc)Pobierz


Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2011/2012: (format pdf)Pobierz


Programy na rok szkolny 2009/2010 do pobrania: (format pdf)

program profilaktyczny program wychowawczy


Zajęcia dodatkowe:

Teapia pedagogiczna wtorek 14:30-15:30
Zajęcia rewalidacyjne poniedziałek 13:30-14:30Drogi uczniu, możesz się do mnie zwrócić gdy:
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

  Przyjdź także wtedy gdy:
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

  Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:
 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy.

  W roku szkolnym 2013/2014 pedagog szkolny zajmuje się głównie:

  1. Koordynowaniem działań w zakresie funkcji opiekuńczych szkoły.

  2. Monitorowaniem wypełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów i podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób, które bez usprawiedliwienia opuszczają zajęcia szkolne.

  3. Rozpoznawaniem warunków życia i nauki oraz sposobu spędzania czasu wolnego uczniów napotykających na trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.

  4. Organizowaniem i realizacją profilaktyki wychowawczej , współpraca ze wszystkimi podmiotami szkoły oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.

  5. Otaczaniem szczególna opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

  6. Udzielaniem indywidualnej pomocy pedagogicznej uczniom w : eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

  7. Organizowaniem różnych form pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej.

  8. Koordynowaniem programów stypendialnych.

  9. Koordynowaniem wolontariatu szkolnego oraz działaniem koła pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.