Propozycje tematów projektów w Gimnazjum nr 5
rok szkolny 2017/2018Pobierz terminarz w formacie pdf


Brak wtyczki obsugujcej format pdf!


Sporządziła
Jolanta Kupis
Koordynator szkolnych projektów
Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.