Przedmiotowe Systemy Oceniania obowiązujące od roku szkolnego 2015 / 2016

Przedmiot Nauczyciele Klasy
język polski Iwona Gryś
Edyta Paluch
Ilona Andrzejewska
I. Gryś - liceum i gimnazjum
E. Paluch - liceum i gimnazjum
I. Andrzejewska - liceum i gimnazjum
język angielski Świetłana Błażejczyk
Sandra Sawa
Oliwia Mrz
Anna Borowska
liceum
gimnazjum
język niemiecki Danuta Gierczak
Dorota Kot
liceum
gimnazjum
język francuski Marta Mączka liceum i gimnazjum
dziennikarstwo Iwona Gryś liceum
matematyka Marzena Kubera
Ewa Ptak
Andrzej Ziemieńczuk
liceum i gimnazjum
fizyka Adam Domagała
liceum i gimnazjum
biologia
przyroda
Jolanta Kupis liceum i gimnazjum
geografia Magdalena Drozd liceum i gimnazjum
chemia Teresa Wojtas liceum i gimnazjum
podstawy przedsiębiorczości Teresa Wojtas liceum i gimnazjum
wos Andrzej Sepełowski liceum i gimnazjum
historia
historia i społeczeństwo
Andrzej Sepełowski liceum i gimnazjum
historia w języku angielskim Sandra Sawa liceum
informatyka
informatyka stosowana
Ewa Ptak
liceum i gimnazjum
muzyka
zajęcia artystyczne
Danuta Gierczak gimnazjum
wiedza o kulturze Danuta Gierczak liceum
technika Iwona Weigelt gimnazjum
wychowanie fizyczne Robert Chabiński
Małgorzata Morańda
liceum i gimnazjum
edukacja dla bezpieczeństwa Iwona Weigelt liceum i gimnazjum

Copyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.