2 6 5 2 --> 3 4 7     Finał Szkolnego Konkursu „Grecja – wczoraj i dziś”Data: 30.03.2012     
W dniu 21 marca 2012 r. w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbył się finał Szkolnego Konkursu „Grecja – wczoraj i dziś”, w którym brali udział najlepsi uczniowie naszej szkoły. Finaliści uzyskali kwalifikację podczas eliminacji szkolnych, które odbyły się 14 marca 2012 r.
Uczestnicy musieli popisać się wiedzą na temat dorobku cywilizacji
Starożytnej Grecji, znajomością wybitnych Greków, geografią tego kraju, informacjami z dziedziny sportu, polityki, literatury, sztuki i najważniejszymi wydarzeniami dotyczącymi Grecji w czasach nowożytnych i najnowszych. Duże znaczenie miała także znajomość mapy historycznej, muzyki oraz umiejętne wykorzystanie materiału filmowego, który prezentował osiągnięcia starożytnych Greków.
Ostatecznie zwycięstwo odniósł Mateusz Olbrycht z klasy I a licealnej, II miejsce przypadło Jarosławowi Chłądowiczowi z II c licealnej a trzecie Krystynie Podłęckiej z II a licealnej. W prowadzonej oddzielnie klasyfikacji
gimnazjalnej najlepsza była Daria Murawska z klasy I a. Imprezę prowadził nauczyciel historii - pan Andrzej Sepełowski a w komisji konkursowej pracowała pani Dorota Kot i pan Łukasz Kowalski. Konkurs realizowany był we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie a nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w ramach grantu oświatowego.


     Wielki sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym !Data: 16.03.2012     
W dniach 10 i 11 marca 2012 r. odbyły się w Warszawie finały 53. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Olimpiada jest skierowania do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Jej uczestnicy muszą wykazać się wiedzą na temat struktur życia politycznego w kraju i na świecie oraz przemian społeczno-politycznych. Co roku na uczniów czekają także szczegółowe pytania z zakresu jednej z wybranych dziedzin życia społecznego. W tym roku olimpiada organizowana była pod hasłem „Etyka w życiu publicznym”. Do finału dostało się stu czternastu uczestników.

W ramach finału najpierw został przeprowadzony etap pisemny. Połowa osób z najlepszymi wynikami wzięła udział w etapie ustnym. Suma wyników wyłoniła pierwszą dziewiątkę, która - już bez zaliczania wyników z wcześniejszych etapów - rywalizowała w quizie z udziałem publiczności. Wśród najlepszych znalazł się uczeń naszej szkoły Marcin Sepełowski, który odniósł wspaniały sukces zajmując 4 miejsce.

Gratulujemy!!!     Zwycięstwo naszego gimnazjalisty w regionalnym Konkursie Wiedzy o historii Polski !Data: 16.03.2012     
marca 2012 roku odbyła się w Wałbrzychu VIII Konferencja Historyków Wałbrzyskich
pod hasłem „Spotkania z historią najnowszą”. W trakcie konferencji miała miejsce uroczystość wręczenia nagród dla uczniów szkół gimnazjalnych biorących udział w VI edycji Konkursu Wiedzy o historii Polski. Zawody te miały miejsce 10 lutego 2012 r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu i zgromadziły uczniów z Wałbrzycha, Świdnicy, Dzierżoniowa, Pieszyc i Bielawy. Świetny wynik uzyskał uczeń naszego gimnazjum – Radosław Pohl, który okazał się najlepszy w gronie startujących.

Gratulujemy !!!     8 MarcaData: 08.03.2012     

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzymy Wam wspaniałe,
niepowtarzalne Panie!     Mam haka na raka edycja 5 - prezentacja multimedialnaData: 06.03.2012     

     Bardzo dobry start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej !Data: 28.02.2012     
Uczeń naszej szkoły - Marcin Sepełowski z klasy III a LO udanie wystartował w etapie okręgowym tegorocznej XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej. Eliminacje okręgowe rozegrano we Wrocławiu w dwóch etapach. Najpierw 7 stycznia 2012 r. najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska pisali pracę na jeden z wybranych tematów. W tym roku były to:

1. Rozwój kultury materialnej człowieka w czasach prehistorycznych.
2. Rzym i barbarzyńcy. Obrona zachodnich i północnych granic cesarstwa od II do V w.
3. Wielka schizma zachodnia i ruch soborowy.
4. Jagiellonowie i Habsburgowie w walce o prymat w Europie XVI wieku.
5. Liberalizm, socjalizm, nacjonalizm w teorii i praktyce XIX wieku.
6. „Zimna wojna” – geneza, przebieg, oceny.
7. Demokracja parlamentarna w II Rzeczypospolitej. Charakterystyka i ocena.
8. Sowieckie represje wobec przywódców i działaczy podziemnego państwa polskiego.

Czytaj całość
Marcin opracował temat 5 i po dokonaniu oceny prac przez komitet okręgowy znalazł się w etapie ustnym w/w olimpiady. W części ustnej w dniu 14 stycznia 2012 r. uczniowie odpowiadali na trzy pytania:
1/ z zakresu wybranej specjalności (dziedziny)
2/ z zakresu podstawy programowej (zakres rozszerzony)
3/ z zakresu tematyki pracy pisemnej przygotowywanej samodzielnie na etapie szkolnym oraz lektur przygotowanych na etap szkolny i okręgowy (przynajmniej 5 lektur, 3 lektury z wykazu Komitetu Głównego, 2 lektury zaproponowane przez ucznia). Z odpowiedzi ustnych Marcin uzyskał maksymalną punktację i znalazł się wśród uczniów wytypowanych przez Komitet Okręgowy do startu w etapie centralnym. Na początku lutego bieżącego roku Komitet Główny Olimpiady Historycznej dokonał ostatecznej kwalifikacji do zawodów centralnych. W grupie uczniów mających prawo startu w finale centralnym znalazł się także Marcin. Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas finału Olimpiady w Gdańsku !

Andrzej Sepełowski


     Warsztaty promujące wolontariat.Data: 24.02.2012     
Dnia 21 lutego w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie odbyły się warsztaty promujące wolontariat. Do współpracy w realizacji tego projektu szkoła zaprosiła koordynatora wolontariatu działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, pana Wojciecha Kubasika. Z pomocą 1 bielawskiemu wolontariuszowi przybyły 4 uczennice naszego liceum (Magdalena Maźniewska, Barbara Dawiskiba, Katarzyna Dawiskiba, Katarzyna Kosowska), które od dłuższego już czasu czynnie działają jako wolontariuszki.


Czytaj całość
Głównym celem spotkania było promowanie i kształtowanie aktywnych postaw w życiu społecznym, podniesienie świadomości społecznej na temat wolontariatu i korzyści z niego płynących. Podczas warsztatów młodzież mogła zapoznać się, czym jest wolontariat, jakie przynosi korzyści oraz jaki charakter działalności wolontaryjnej istnieje w naszym mieście.
Zebrani uczniowie oprócz prezentacji multimedialnej uczestniczyli także w zabawach pokazowych, zorganizowanych przez bielawskie wolontariuszki, a także brali udział w konkursie wiedzy o wolontariacie, za które przewidziano ciekawe nagrody ufundowane przez koordynatora wolontariatu, pana Wojciecha.
Warsztaty zakończył pan Robert Bąk, kierownik działu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych przy OPS w Bielawie, informacją na temat warunków, jakie trzeba spełnić, aby w przyszłości można było starać się o „becikowe”.

     Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach AnglojęzycznychData: 17.02.2012     
12 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie odbyła się kolejna edycja konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Obchody „English Day Contest” poprzedziły liczne przygotowania. Uczniowie intensywnie poszukiwali informacji niezbędnych, aby dobrze przygotować się do konkursu, a aula, w której odbył się konkurs została udekorowana zgodnie z tematyką przedsięwzięcia. W wydarzeniu wzięło udział 12 dwuosobowych drużyn reprezentujących uczniów klas gimnazjum oraz liceum. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii, kultury, geografii i polityki takich krajów, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia. Do finału zakwalifikowali się uczniowie z klas 3aLO, 3cLO oraz 2cLO.

Zwycięzcami zostali:
Marta Nadolska i Marcin Sepełowski – klasa 3a LO
Drugie miejsce przyznano Nicoli Skrzęcie i Sebastianowi Rudnickiemu - klasa2c LO
Trzecie miejsce zdobyli Łukasz Nowak i Szymon Wojciechowski -klasa3c LO

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursie za rok!!!     Sukces w ogólnopolskiej olimpiadzie !!!Data: 01.02.2012     
Uczeń naszej szkoły - Marcin Sepełowski z klasy III a LO zwyciężył w zawodach okręgowych 53. edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, rozgrywanej 14 stycznia 2012 r. w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Drugie miejsce zajęła Dorota Wieczorkowska z XIV LO z Wrocławia, a trzecie Tomasz Wojtczak z Zespołu Szkół nr 2 z Wałbrzycha.

Tegoroczna 53. edycja Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym była organizowana pod hasłem „Etyka w życiu publicznym”. Wśród tematów w części pisemnej znalazły się m.in. pytania o: rozumienie pojęć dysfunkcjonalności moralnej sfery politycznej i gospodarczej, np. klientelizm, kumoterstwo, letaprywacja i nepotyzm oraz europejskie dokumenty z dziedziny ochrony praw człowieka.

Czytaj całość
W zawodach okręgowych wzięło udział 72. najlepszych Dolnoślązaków, reprezentujących prawie 50 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. Organizatorem zawodów II stopnia na szczeblu Okręgu Dolnośląskiego jest już po raz piąty Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego jest dyrektor Instytutu prof. DSW dr hab. Piotr Mickiewicz. Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W tegorocznej edycji Olimpiady jej uczestników w auli DSW dopingował osobiście Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec. W uroczystym otwarciu zawodów okręgowych wziął również udział Poseł na Sejm RP Michał Jaros.

Andrzej Sepełowski


     Szkolny finał WOŚPData: 22.01.2012     
Dnia 09.01.2012 miał miejsce szkolny finał WOŚP. Zgodnie z kilkuletnią tradycją Chrobrego przeprowadzono licytację fantów podarowanych przez nauczycieli ZSO oraz gadżetów wielkoorkiestrowych takich jak np koszulki WOŚP. Największym powodzeniem, jak każdego roku, cieszyła się katedra biologii - pomysł pani mgr Jolanty Kupis, którą wylicytowała klasa 1a gimnazjum oraz zestaw zadań przygotowujących do pracy klasowej z matematyki u pana Andrzeja Ziemieńczuka, za który klasa 3b LO ofiarowała 350 zł. Dzięki hojności naszych uczniów i nauczycieli udało się zabrać kwotę 1481 zł. Graliśmy z pompą i pobiliśmy ubiegłoroczny rekord naszej szkoły - 1140 zł. Pieniądze, które zebraliśmy do puszki zostały przekazane do bielawskiego sztabu WOŚP przy Spółdzielni Mieszkaniowej.

mgr Iwona GryśCopyright © 2010 by ZSO w Bielawie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor strony - Kamil Nowak.