Zadania i funckje

2012/2013

Zadanie / funkcja Odpowiedzialni
Protokoły RP Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Remigiusz Przychodniak
Wnioski z RP Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Uchwały RP Dorota Kot
Poczet sztandarowy Krzysztof Felsztyński
Jakub Maćkowski
Ceremioniał szkolny Robert Chabiński
Nagłośnienie imprez szkolnych Krzystof Felsztyński
Robert Chabiński
Dokumentowanie fotograficzno - filmowe życia szkoły Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Pełnomocnik ds. SZJ Danuta Gierczak
Stypendia
Koordynator ds. Bezpieczeństwa
Iwona Weigelt
Koordynator ds. projektów Agnieszka Stege
Doradca zawodowy Marzena Kubera
Samorząd Uczniowski Jolanta Kupis
Remigiusz Przychodniak
Rzecznik Praw Ucznia Adam Domagała
Strona Internetowa Radosław Szeliga
Rzecznik Prasowy Teresa Rodak
Iwona Gryś
Publikacja w Roczniku Bielawianina Zespół języka polskiego
Współpraca z Lingen Dorota Kot
Koordynator doskonalenia
zawodowego nauczycieli
Andrzej Ziemieńczuk
Koordynator ds. wycieczek Remigiusz Przychodniak
Koordynator ds. konkursów i olimpiad Andrzej Sepełowski
Klub europejski Jakub Maćkowski
Wystrój szkoły - dekoracje Danuta Myśliwiec
Radosław Szeliga
Kamilla Szczechowiak
Opiekunowie stażu Marzanna Kamińska
Danuta Gierczak
Swietłana Błażejczyk
Andrzej Ziemienczuk
Danuta Myśliwiec

2011/2012

Zadanie / funkcja Odpowiedzialni
Protokoły RP Iwona Gryś
Adam Domagała
Urszula Zduńczyk
Wnioski z RP Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Uchwały RP Dorota Kot
Poczet sztandarowy Krzysztof Felsztyński
Jakub Maćkowski
Ceremoniał szkolny Robert Chabiński
Nagłośnienie imprez szkolnych Krzysztof Felsztyński
Robert Chabiński
Pełnomocnik ds. SZJ Danuta Gierczak
Stypendia
koordynator ds. Bezpieczeństwa
Iwona Weigelt
Koordynator ds. projektów Agnieszka Stege
Doradca zawodowy Marzena Kubera
Samorząd Uczniowski Iwona Gryś
Jolanta Kupis
Remigiusz Przychodniak
Rzecznik Praw Ucznia Adam Domagała
Strona Internetowa Radosław Szeliga
Rzecznik Prasowy Teresa Rodak
Publikacja w Roczniku Bielawianina Zespół języka polskiego
Współpraca z Lingen Dorota Kot
Koordynator doskonalenia
zawodowego nauczycieli
Andrzej Ziemieńczuk
Koordynator ds. wycieczek Agnieszka Stege
Remigiusz Przychodniak
Koordynator ds. konkursów i olimpiad Andrzej Sepełowski
Wystrój szkoły - dekoracje Danuta Myśliwiec
Radosław Szeliga
Kamilla Szczechowiak
Komisja socjalna Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Opiekunowie stażu Marzanna Kamińska
Danuta Gierczak
Adam Domagała
Swietłana Błażejczyk
Andrzej Ziemienczuk
Danuta Myśliwiec
Dorota Kot

2010/2011

Zadanie / funkcja Odpowiedzialni
Protokoły RP Stege Agnieszka
Dąbrowska Małgorzata
Mróz Oliwia
Wnioski z RP Wojtas Teresa
Błażejczyk Swietłana
Uchwały RP Kot Dorota
Poczet sztandarowy Felsztyński Krzysztof
Maćkowski Jakub
Ceremoniał szkolny Chabiński Robert
Nagłośnienie imprez szkolnych Chabiński Robert
Stypendiakoordynator ds. bezpieczeństwa Weigelt Iwona
Samorząd Uczniowski Gryś Iwona
Kupis Jolanta
Przychodniak Remigiusz
Rzecznik Praw Ucznia Domagała Adam
Strona Internetowa Szeliga Radosław
Rzecznik Prasowy Rodak Teresa
Publikacja w Roczniku Bielawianina zespół j. poskiego
Sepełowski Andrzej
Współpraca z Lingen Kot Dorota
Doskonalenie zawodowe nauczycieli Ziemieńczuk Andrzej
Koordynator ds. wycieczek Stege Agnieszka
Przychodniak Remigiusz
Koordynator ds. konkursów i olimpiad Sepełowski Andrzej
Wystrój szkoły - dekoracje Myśliwiec Danuta
Szeliga Radosław
Szcechowiak Kama
Komisja socjalna Morańda Małgorzata
Przychodniak Remigiusz
Opiekunowie stażu Błażejczyk Swietłana
Domagała Adam
Gierczak Danuta
Myśliwiec Danuta
Rodak Teresa
Ziemieńczuk Andrzej