Zespoły przedmiotowo-zadaniowe

2012/2013

Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Krystyna Wojtal
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Andrzej Sepełowski
Henryka Sepełowska
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Krystyna Pakulniewicz
Małgorzata Froń
Paweł Łancewicz
Marzanna Kamińska
ZESPOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Swietłana Błażejczyk - j. ang.
Oliwia Mróz
Jakub Maćkowski
Małgorzata Dąbrowska
Urszula Zduńczyk
Remigiusz Przychodniak - j. niem.
Danuta Gierczak
Dorota Kot
Marta Mączka - j. franc.
zESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Adam Domagała
Andrzej Ziemieńczuk
Marzena Kubera
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Robert Chabiński
Krzysztof Felsztyński
Małgorzata Morańda
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Marzanna Kamińska
Swietłana Błażejczyk
Danuta Gierczka -
Pełnomoicnik ds. SJZ
Małgorzata Morańda
Agnieszka Stege
Iwona Weigelt
Teresa Wojtas
Andrzej Ziemieńczuk
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Danuta Gierczak
Małgorzata Dąbrowska
Krzysztof Felsztyński
Krystyna Wojtal
Oliwia Mróz
Dorota Kot
Jolanta Kupis
Jakub Maćkowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Radosław Szeliga
Urszula Zduńczyk
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński
Adam Domagała
Marzena Kubera
Danuta Myśliwiec
Andrzej Sepełowski
Radosław Szeliga
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ DS. EWALUACJI Radosław Szeliga
Jakub Maćkowski
Mariusz Pawlak
Małgorzata Dąbrowska
Oliwia Mróz
Remigiusz Przychodniak
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW Iwona Weigelt -
koordynator
Agata Brodzińska -
psycholog
Agnieszka Stege
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Krzysztof Felsztyński
Andrzej Sepełowski


Jolanta Kupis
Oliwia Mróz
Adam Domagała
Marzena Kubera
Iwona Weigelt
Robert Chabiński

2011/2012

Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Iwona Gryś
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Andrzej Sepełowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Krystyna Pakulniewicz
Kamilla Szczechowiak
Paweł Chlipała
Marzanna Kamińska
ZESPOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Swietłana Błażejczyk - j. ang.
Oliwia Mróz
Jakub Maćkowski
Małgorzata Dąbrowska
Urszula Zduńczyk
Remigiusz Przychodniak - j. niem.
Danuta Gierczak
Dorota Kot
zESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Adam Domagała
Andrzej Ziemieńczuk
Marzena Kubera
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
I DS. PROMOCJI ZDROWIA
Teresa Wojtas Jolanta Kupis
Agnieszka Stege
Małgorzata Morańda
Iwona Weigelt
Maria Jasiak
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Robert Chabiński
Krzysztof Felsztyński
Małgorzata Morańda
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Marzanna Kamińska
Swietłana Błażejczyk
Danuta Gierczka -
Pełnomoicnik ds. SJZ
Małgorzata Morańda
Agnieszka Stege
Iwona Weigelt
Teresa Wojtas
Andrzej Ziemieńczuk
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Danuta Gierczak
Małgorzata Dąbrowska
Krzysztof Felsztyński
Iwona Gryś
Oliwia Mróz
Dorota Kot
Jolanta Kupis
Jakub Maćkowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Radosław Szeliga
Urszula Zduńczyk
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński
Adam Domagała
Marzena Kubera
Danuta Myśliwiec
Andrzej Sepełowski
Radosław Szeliga
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW Iwona Weigelt -
koordynator
Agata Brodzińska -
psycholog
Agnieszka Stege
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Swietłana Błażejczyk
Teresa Wojtas
Iwona Gryś
Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński


Jolanta Kupis
Oliwia Mróz
Adam Domagała
Marzena Kubera
Krzysztof Felsztyński

2011/2012

Nazwa zespołu Członkowie zespołów
ZESPÓŁ JĘZYKA POLSKIEGO Teresa Rodak
Danuta Myśliwiec
Iwona Gryś
ZESPÓŁ HISTORYCZNO-HUMANISTYCZNY Andrzej Sepełowski
Traczykowski Paweł
Marcinkiewicz Daniel
Pakulniewicz Krystyna
Kamińska Marzanna
Szczechowiak Kamilla
ZESPOŁY JĘZYKÓW OBCYCH Swietłana Błażejczyk - j. ang.
Oliwia Mróz
Małgorzata Dąbrowska
Jakub Maćkowski
Urszula Zduńczyk
Remigiusz Przychodniak - j. niem.
Danuta Gierczak
Dorota Kot
zESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH Adam Domagała
Andrzej Ziemieńczuk
Marzena Kubera
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ PRZYRODNICZY
I DS. PROMOCJI ZDROWIA
Teresa Wojtas Jolanta Kupis
Agnieszka Stege
Małgorzata Morańda
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Krzysztof Felsztyński
Robert Chabiński
Małgorzata Morańda
ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SZKOŁY
wdrożenie SZJ zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009
Marzanna Kamińska
Swietłana Błażejczyk
Danuta Gierczka -
Pełnomoicnik ds. SJZ
Małgorzata Morańda
Agnieszka Stege
Iwona Weigelt
Teresa Wojtas
Andrzej Ziemieńczuk
ZESPÓŁ REKRUTACJI I PROMOCJI SZKOŁY Danuta Gierczak
Małgorzata Dąbrowska
Krzysztof Felsztyński
Iwona Gryś
Oliwia Mróz
Dorota Kot
Jolanta Kupis
Jakub Maćkowski
Daniel Marcinkiewicz
Mariusz Pawlak
Małgorzata Morańda
Remigiusz Przychodniak
Teresa Rodak
Radosław Szeliga
ZESPÓŁ DIAGNOZ, ANALIZ I GRANTÓW OŚWIATOWYCH Andrzej Ziemieńczuk
Robert Chabiński
Adam Domagała
Dorota Kot
Marzena Kubera
Danuta Myśliwiec
Andrzej Sepełowski
Radosław Szeliga
Iwona Weigelt
ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW Weigelt Iwona - koordynator
Gryś Iwona
Ziemieńczuk Andrzej
Chabiński Robert
Domagała Adam
Mróz Oliwia
Wojtas Teresa
Rodak Teresa
Błażejczyk Swietłana


Jolanta Kupis
Felsztyński Krzysztof
Przychodniak Remigiusz
Kubera Marzena
ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I GRANTÓW Ziemieńczuk Andrzej
Przychodniak Remigiusz
Weigelt Iwona
Chabiński Robert
Kupis Jolanta