Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników
i materiałów ćwiczeniowych uczniom klas Gimnazjum nr 5 w Bielawie