Pedagog szkolny

Pedagog szkolny
mgr Iwona Weigelt

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym...

Janusz Korczak

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek 8:30-9:50, 10:35-12:05
wtorek 7:55-8:55, 9:40-11:10
środa 7:50-11:50
czwartek 10:00-11:50, 13:30-16:00
piątek 8:00-10:00, 13:30-16:00

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców poza godzinami pracy pedagoga- po wcześniejszym ustaleniu godziny poprzez e- dziennik lub tel.

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2015/2016:
(format pdf) Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2014/2015:
(format pdf) Pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2013/2014:
(format pdf) Pobierz

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2012/2013:
(format pdf) Pobierz

Program profilaktyczno-wychowawczy na rok 2011/2012:
(format pdf) Pobierz

Programy na rok szkolny 2009/2010 do pobrania:
program profilaktyczny
program wychowawczy

Zajęcia dodatkowe:

Terapia psychologiczna wtorek 14:30-15:30
Zajęcia rewalidacyjne poniedziałek 13:30-14:30

Drogi uczniu, możesz się do mnie zwrócić gdy:

 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Przyjdź także wtedy, gdy:

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Drogi rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • szukasz pomocy.

W roku szkolnym 2013/2014 pedagog szkolny zajmuje się głównie:

 1. Koordynowaniem działań w zakresie funkcji opiekuńczych szkoły.
 2. Monitorowaniem wypełniania obowiązku szkolnego lub nauki przez uczniów i podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób, które bez usprawiedliwienia opuszczają zajęcia szkolne.
 3. Rozpoznawaniem warunków życia i nauki oraz sposobu spędzania czasu wolnego uczniów napotykających na trudności w realizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego.
 4. Organizowaniem i realizacją profilaktyki wychowawczej , współpraca ze wszystkimi podmiotami szkoły oraz organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi.
 5. Otaczaniem szczególna opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 6. Udzielaniem indywidualnej pomocy pedagogicznej uczniom w : eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.
 7. Organizowaniem różnych form pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji rodzinnej.
 8. Koordynowaniem programów stypendialnych.
 9. Koordynowaniem wolontariatu szkolnego oraz działaniem koła pierwszej pomocy przedmedycznej.