Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018

Gimnazjum

klasa wychowawca wychowawca wspom.
2a Gim Oliwia Mróz Adam Domagała
2b Gim Małgorzata Morańda Jerzy Musialik
3a Gim Dorota Kot Sandra Sawa
3b Gim Marzena Kubera Teresa Wojtas

Liceum ogólnokształcące

klasa wychowawca wychowawca wspom.
1a LO Robert Chabiński Danuta Gierczak
1b LO Magdalena Drozd Edyta Paluch
2a LO Andrzej Ziemieńczuk Andrzej Sepełowski
2b LO Swietłana Błażejczyk Iwona Gryś
3a LO Jolanta Kupis Kamil Pawlik
3a Gim Iwona Weigelt Weronika Karwacka