Wychowawcy klas w roku szkolnym 2018/2019

Gimnazjum

klasa wychowawca wychowawca wspom.
3a Gim Oliwia Mróz Dominika Kuriata
3b Gim Danuta Gierczak Adam Domagała

Liceum ogólnokształcące

klasa wychowawca wychowawca wspom.
1a LO Jolanta Kupis Iwona Weigelt
1b LO Anna Borowska Magdalena Avinash
2a LO Robert Chabiński
2b LO Magdalena Drozd Weronika Karwacka
3a LO Andrzej Ziemieńczuk Andrzej Sepełowski
3b LO Edyta Paluch Dorota Kot