Przedmiotowe Systemy Oceniania obowiązujące od roku szkolnego 2015 / 2016

Przedmiot Nauczyciele Klasy
język polski Iwona Gryś
Edyta Paluch
Magdalena Avinash
I. Gryś - Liceum i gimnazjum
E. Paluch, M.Avinash- liceum i gimnazjum
język angielski Świetłana Błażejczyk
Marta Skowrońska - Najdek
Oliwia Mróz
Anna Borowska
liceum
gimnazjum
język niemiecki Danuta Gierczak
Dorota Kot
liceum
gimnazjum
dziennikarstwo Iwona Gryś liceum
matematyka Marzena Kubera
Ewa Ptak
Andrzej Ziemieńczuk
liceum i gimnazjum
fizyka Adam Domagała liceum i gimnazjum
biologia
przyroda
Jolanta Kupis liceum i gimnazjum
geografia Magdalena Drozd liceum i gimnazjum
chemia Elżbieta Kozioł-Szeniszewska liceum i gimnazjum
podstawy przedsiębiorczości Jolanta Kupis liceum i gimnazjum
wos Andrzej Sepełowski liceum i gimnazjum
historia
historia i społeczeńśtwo
Andrzej Sepełowski liceum i gimnazjum
informatyka
Ewa Ptak liceum i gimnazjum
muzyka
zajęcia artystyczne
Danuta Gierczak gimnazjum
wiedza o kulturze Danuta Gierczak liceum
technika Iwona Weigelt gimnazjum
wychowanie fizyczne Robert Chabiński
Małgorzata Morańda
liceum i gimnazjum
edukacja dla bezpieczeństwa Iwona Weigelt liceum i gimnazjum